تامین Urea46% از ایران و ترکمنستان
» 10% پیش پرداخت جهت خرید از ایران. 30 درصد پیش پرداخت جهت خرید شما از ترکمنستان. مابقی روی اسناد گمرکی تسویه می شود. بهترین قیمت اوره را از ما بخواهید در صورتی که خودتان خریدار اصلی هستید. بازرگانی سنگاری 09115909739
کشور: Iran نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1397/12/28
آدرس: نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.