فروش و واردات گوشت گوسفندی
» واردات گوشت گوسفندی با مجوز
کشور: Iran نام: پزمان گودرزی
تاريخ: 1397/12/05
تلفن: 09199574646 فکس:
آدرس پست الکترونيک: pejmangodarzi@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.