تامین مازوت از ایران و عراق
» فروش 15000 حواله مازوت 280 تمامی مدارک عمانی خواهد بود بدون هیچ مشکلی پرداخت 30 درصد پیش پرداخت موقع عقد قرارداد در قبال چک تضمین از بانک دبی 70% روی مدارک گمرکی از پاایشگاه کرمانشاه خریداری کردیم و در بندرعباس به صورت FOB -30 پلتس خلیج خواهیم داد من الله توفیق 09115909739 امکان تامین مازوت از عراق هم داریم هفته ایی 7000 تن
کشور: Iran نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1397/12/06
آدرس: نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.