مشاركت در حوزه IPD توريسم پزشكي
» نياز به افراد يا شركت هاي توانمند در كشورهاي همسايه جهت يافتن و معرفي بيماران به شركت ما. معرفي بيمار از شما، درمان و ترنسفر و اقامت و ... در ايران با ما. بيش از ١٥ سال سابقه فعاليت در حوزه بيماران بين الملل
کشور: Iran نام: شركت خبرگان پزشكي آتيه
تاريخ: 1397/12/07
آدرس: ميدان فلسطين خيابان فلسطين ساختمان پزشكان ١٥٧ طبقه اول واحد ١١
تلفن: 09125949458 فکس:
آدرس پست الکترونيک: abbasrahbari8@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.