نياز به تامين بيمار خارجي جهت درمان داخل كشور( توريسم پزشكي)
» سلام و عرض ادب احتراما از شركت ها، اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي ارتباط با كشورهاي همسايه و كشورهاي حوزه خليج فارس و سوريه ميباشند، درخواست همكاري جهت معرفي بيماران خارجي جهت درمان در داخل كشور را داريم. با تشكر
کشور: Iran نام: عباس رهبري مهر
تاريخ: 1397/12/08
آدرس: خيابان فلسطين ساختمان شماره ١٥٧ پزشكان طبقه اول واحد ١١
تلفن: 09125949458 فکس:
آدرس پست الکترونيک: abasrahbari8@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.