فروش تعداد700کارتن تنباکو معسل
» تعداد 700کارتن تنباکو معسل تولید داخل تحت لیسانس شرکت عربی با کیفیت بالا مناسب صادرات وبازار داخل به قیمت مناسب بفروش میرسد.09118074623 50گرمی در هر کارتن 120 عدد
کشور: Iran نام: بازرگانی جهان ارا
تاريخ: 1398/02/17
آدرس: تهران
تلفن: 09118074623 فکس:
آدرس پست الکترونيک: pooria.hamidi@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.