انجام کلیه امور در خصوص واردات، صادرات به روسیه سفید، مسکو، انجام کلیه مراحل حمل زمین و دریایی از روسیه به ایران و بالعکس
»

انجام کلیه امور در خصوص واردات - صادرات به روسیه سفید،مسکو

 

انجام کلیه مراحل حمل زمین و دریایی از روسیه به ایران و بالعکس

کشور: Iran نام: شرکت حمل و نقل بین المللی ماه یار ترابر
تاريخ: 1398/02/23
آدرس: شهر آرا
تلفن: 021-88251540 فکس: 021-88251437
آدرس پست الکترونيک: office1@mahyargroup.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.