ارسال موز و اناناس و نارگیل در تناژ بالا از فیلیپین و ویتنام
» » 00639178963658 مصطفوی00989376057304 مسعودی Freshfruits.export@gmail.com
کشور: Iran نام: Freshfruits
تاريخ: 1398/02/25
آدرس: فیلیپین

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.