شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
» امکان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های زودبازده صادراتی یا وارداتی، امکان صادرات و واردات محصولات مختلف به کشورهای همسایه منوط به پیدا کردن مشتری، امکان برقراری ارتبط با شرکت های خارجی از طریق دفتر تجارتی امارات جهت مقابله با تحریم ها
کشور: Iran نام: سعید سلیمانی
تاريخ: 1398/02/28
آدرس: ظفر، خ راجیان، پلاک 23
تلفن: 09358472479 فکس: 02126422976
آدرس پست الکترونيک: soleymani@hirmandinvestment.com
آدرس وب سايت: www.hirmandinvestment.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.