تهاترکالا با ملک در شمال کشور ( گاوداری و مرغداری )
»

آمادگی واگذاری هر دو ملک با قیمت کارشناسی روز در قبال دریافت کالا... با اسناد قابل ارائه..

مرغداری ۱۵۰,۰۰۰

گاوداری ۱۶۴,۰۰۰ 

کشور: Iran نام: شرکت آریا فیبر - افشار
تاريخ: 1398/02/28
تلفن: ??????????? فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.