بازرگانی کیمیا شیمی پایدار
» نیترات آمونیوم -کشاورزی -تحویل بعد از گمرک
کشور: Iran نام: شرکت کیمیا شیمی پایدار -
تاريخ: 1398/03/26
آدرس: فلکه اول تهرانپارس خ گلبرگ نرسیده به رشید پلاک95-واحد1
تلفن: 77738301-3 فکس: 43852920
آدرس پست الکترونيک: samaneh061@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.kimiacammercial.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.