سرمایه گذاری در پروژه ها حتی برون مرزی به صورت epc+f
»

آمادگی انجام سرمایه گذاری در تمامی پروژه ها ، حتی برون مرزی در قبال ضمانت نامه.

 

افشار 

کشور: Iran نام: آریا فیبر
تاريخ: 1398/03/29
تلفن: 09199080300 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.