بازاریابی محصولات مرتبط با گیاهان دارویی و مشتقات آنها
» بازاریابی محصولات مرتبط با گیاهان دارویی و مشتقات آنها مانند اسانس و عصاره در قاره ی اروپا
کشور: Iran نام: رضا خدایاری
تاريخ: 1398/05/08
آدرس پست الکترونيک: iraneuropa@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.