تحويل فورى چيلرهاى پرقدرت ميتسوبيشى از ظرفيت ٦٠ تا ١١٠ تن تبريد
» چيلرهاى پرقدرت ميتسوبيشى تراكمى هواخنك مجهز به دو سيكل تبريد و دو كمپرسور تويين اسكرو Twin Screw گاز مبرد از نوع R134a اواپراتور از نوع Flooded Shell & Tube Heat Exchenger كندانسور از نوع Micro Channel Coil مجهز به Electronic Expansion Valve كلاس انرژى A تحويل فورى
کشور: Italy نام: HORM Co.
تاريخ: 1398/06/04
آدرس: تهران، خيابان طالق