تحويل فورى چيلرهاى پرقدرت ميتسوبيشى از ظرفيت ٦٠ تا ١١٠ تن تبريد
» چيلرهاى پرقدرت ميتسوبيشى تراكمى هواخنك مجهز به دو سيكل تبريد و دو كمپرسور تويين اسكرو Twin Screw گاز مبرد از نوع R134a اواپراتور از نوع Flooded Shell & Tube Heat Exchenger كندانسور از نوع Micro Channel Coil مجهز به Electronic Expansion Valve كلاس انرژى A تحويل فورى
کشور: Italy نام: HORM Co.
تاريخ: 1398/06/04
آدرس: تهران، خيابان طالقانى، پلاك ٨٦
تلفن: 02177502379 فکس: 02177640585
آدرس پست الکترونيک: trade.dept@horm.co
آدرس وب سايت: horm.co

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.