واردات جو
» یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی ارایه می دهد: واردات جو از روسیه، تحویل بندر امیر آباد 3000 تن آماده تحویل. لطفا خریدار واقعی LOI (در خواست کتبی) ارسال نمایید. قیمت کتبا اعلام می شود.
کشور: Iran نام: بهپرور
تاريخ: 1398/06/24
آدرس: شهرک غرب، خیابان مهستان مجتمع مهستان
تلفن: 88584872 فکس: 09037694039

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.