درخواست خرید کشمش
» شرکت اوکراینی سیمپکس با 25 سال سابقه واردات از کشورهای مختلف جهان نیاز به تحویل منظم کشمش تولید شده از ایران را دارد
کشور: Ukraine نام: شرکت سیمپکس
تاريخ: 1398/06/31
تلفن: 068 193 97 10 فکس: 068 193 97 10
آدرس پست الکترونيک: simpex-ltd@hotmail.com
آدرس وب سايت: www.simpex.com.ua

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.