واگذاری پروانه های صادراتی
» واگذاری پروانه های صادراتی به واردکنندگان محترم جهت تامین ارز از بانک مرکزی
کشور: Iran نام: آوازه بازرگانی آرین
تاريخ: 1398/07/08
آدرس: خیابان شریعتی، نبش دولت،برج نگین قلهک، طبقه6، واحد65
تلفن: 02122622732 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@arianfame.com
آدرس وب سايت: www.arianfam.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.