فروش ورق قلع اندود
» فروش ورق قلع اندود وارداتی
کشور: Iran نام: موسوی بازار آهن مکان
تاريخ: 1398/07/10
آدرس: تهران
تلفن: 09122830944 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.