استخدام مسئول صادرات حرفه ای
» شرکت معتبر بازرگانی نیازمند مسئول فروش صادرات حرفه ای در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی
کشور: Iran نام: شرکت کنورآسیا
تاريخ: 1398/07/24
آدرس: بلوار میرداماد خ روزنامه اطلاعات
تلفن: 22901371 فکس:
آدرس پست الکترونيک: career@kenorasia.com
آدرس وب سايت: kenorasia.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.