تامین گوگرد از ترکمنستان
» تامین گوگرد با قیمت مناسب تا بندرعباس از کشور ترکمنستان
کشور: Iran نام: محمد شریف نیا09127979817
تاريخ: 1398/08/28
آدرس: تهران یوسف آباد
تلفن: 88554951 فکس: 88108539

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.