درخواست نمایندگی مواد غذایی جهت شهرستان ارومیه
» درخواست نمایندگی مواد غذایی جهت شهرستان ارومیه - آذربایجان غربی
کشور: Iran نام: jahan tejarat.co
تاريخ: 1398/09/09
آدرس: tehran-iran
تلفن: 09125854191 فکس:
آدرس پست الکترونيک: digisilkroad2@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.