شرکت فویل و ورق آلومینیوم شانگهای - نماینده ایران
» شرکت فویل و ورق آلومینیوم شانگهای چین - نماینده ایران LME/SME + 400usd 7-400 میکرون حساب کونلون چین
کشور: Iran نام: تجارت جهان
تاريخ: 1398/09/11
آدرس: ایران - تهران
تلفن: 09125854191 فکس:
آدرس پست الکترونيک: digisilkroad2@gmail.com
آدرس وب سايت: www.keyhantrade.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.