مشاوره و همکاری جهت خرید کارخانه و دفتر در استانبول ترکیه
» مشاوره و همکاری جهت خرید کارخانه و دفتر در استانبول ترکیه جهت ورود به بازارهای اروپا از 0-100 مشاوره و همکاری از خرید تا راه اندازی کامل ,watsapp : 00989125854191
کشور: Turkey نام: cihan ith ihr ltd
تاريخ: 1398/09/11
آدرس: istanbul turkey
تلفن: 9125854191 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@keyhantrade.com
آدرس وب سايت: www.keyhantrade.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.