فروش ۱۰۰تن پیاز زرد
» ۱۰۰ تن پیاز زرد به قیمت هر کیلو۳۰۰۰ تومان تحویل بروجرد
کشور: Iran نام: صنایع فلزی کوشا
تاريخ: 1398/09/13
آدرس: لرستان-بروجرد
تلفن: ??????????? فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.