ثبت سفارش و اخذ مجوز
» 📝خدمات ثبت سفارش اخذ ثبت سفارش انواع کالا های مجاز. #_تخصیص ارز #_واردات در مقابل صادرات #_واردات #_ترخیص کالا
کشور: Iran نام: محمد عزیزی
تاريخ: 1398/09/17
تلفن: 09338897103 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.