شرکت دارای کارت بازرگانی آماده همکاری با تولیدکننده ها با عقد قرارداد
» شرکت تدبیراندیشان کلیان دارای کارت بازرگانی آماده همکاری با تولیدکننده ها با عقد قرارداددر صورت تمایل به همکاری باشماره 09123033813 تماس حاصل فرمائید با تشکر
کشور: Iran نام: شرکت تدبیراندیشان کلیان
تاريخ: 1398/09/22

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.