درخواست گازوئیل جهت صادرات
» از تمامی تامین کنندگان گازوئیل که توانایی صادرات به عراق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
کشور: Iran نام: مجید پاکزادفر
تاريخ: 1398/09/23
تلفن: 09352543637 فکس:
آدرس پست الکترونيک: Pakzadfar@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.