دعوت به همکاری و سرمایه گذاری در صنعت ورزش
» درخواست مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه صنعت ورزش و عضویت در مجمع
کشور: Iran نام: گسترش صنعت ورزش اسپاد
تاريخ: 1398/10/26
آدرس: جاده مخصوص کیلومتر 5 جاده مخصوص نبش خ 5
تلفن: 09124159276 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ibinir@gmail.com
آدرس وب سايت: www.sportindustry.ir

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.