فروش پارچه و نخ آرامید (نسوز)
» پارچه نسوز آرامید برای تولید جلیقه ضد گلوله و لباس و دستکش آتش نشانی و ..... مزایا: عملکرد ، اقتصادی بودن ، ثبات ، انعطاف پذیری و سهولت در پردازش مواد ، امکان تولید مواد ضد آب و ورقه ورقه شده برای محافظت بالاتر ، نرمی ،سبکی و راحتی پوشیدن زره های بدن آماده.
کشور: Russia نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل
تاريخ: 1398/11/02
آدرس: اتاق بازرگانی استان مازندران
تلفن: 01133353399 فکس:
آدرس پست الکترونيک: shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.