مصالح ساختمانی
» محصولات : مخلوط گچی،مخلوط بتونه،چسب گچی،چسب کاشی،مخلوط برای هموار کردن کف،دیوار خشک(صفحات روکش دار گچی)،گچ، پرایمر و ملات های مخصوص
کشور: Russia نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل
تاريخ: 1398/11/02
آدرس: اتاق بازرگانی استان مازندران
تلفن: 01133353399 فکس:
آدرس پست الکترونيک: shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.