خوراک دام و طیور
» گلوتن ذرت خوراک گلوتن ذرت خشک که طی فرایند فراوری با نشاسته و جداسازی وخشک کردن و گرانول شدن اجزای پروتئین معدنی با ارزش بالا، پروتئین ،فیبر و مواد معدنی بدست می آید.
کشور: Russia نام: اتاق بازرگانی مازندران واحد بین الملل
تاريخ: 1398/11/02
آدرس: اتاق بازرگانی استان مازندران
تلفن: 01133353399 فکس:
آدرس پست الکترونيک: shabanian.dr.icc@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.