شرکت گلدن تکل
» عرضه گوشت منجمد گوسفندی از کشور مغولستان به سراسر کشور

آدرس سایت:
Www. Goldentakal.com
ایمیل:

Info@goldentakal.com

کشور: Iran نام: شرکت گلدن تکل
تاريخ: 1398/12/27
تلفن: 09123359855 فکس:
آدرس پست الکترونيک: Info@goldentakal.com
آدرس وب سايت: Www. Goldentakal.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.