انجام تمام امور جهت واردات کود کشاورزی از کشور ازبکستان
» ارائه کلیه خدمات جهت واردات کود کشاورزی از کشور های آسیای مرکزی شامل خدمات حمل ریلی، دریافت مجوز حمل از راه آهن، خرید کود کشاورزی با مناسب ترین قیمت و تحویل در مرز سرخس
کشور: Iran نام: شرکت کنور آسیا
تاريخ: 1399/02/02
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، خیابان روزنامه اطلاعات، پلاک 3
تلفن: 22901371 فکس: 22278008
آدرس پست الکترونيک: rasaee@kenorasia.com
آدرس وب سايت: www.kenorasia.ir

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.