شراکت و همکاری در تجاری سازی و فروش سیستم هوشمند سازی منازل
» سیستمی برای هوشمند سازی منازل با مزایای قابل توجه نسبت به نمونه های خارجی و موجود
کشور: Iran نام: فرهاد نوروزی نیا
تاريخ: 1399/02/16
تلفن: 09123360748 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.