اعلام آمادگی تولید مشترک کیت استخراج Covid – 19
» یک شرکت معتبر تولید کننده انواع کیت های پزشکی از جمله کیت استخراج Covid – 19 ، آمادگی خود را جهت همکاری با شرکتهای بیوتکنولوژی و همچنین شرکتهای تولید کننده کیت های پزشکی در کشورهای (عراق، پاکستان، افغانستان، کشورهای CIS و کشورهای حوزه آفریقا) جهت تولید مشترک کیت های پزشکی در کشورهای مذکور اعلام میدارد. تلفن تماس: 8248825 – 0912 نیک نام
کشور: Iran نام: سعید نیک نام
تاريخ: 1399/03/20
آدرس: تهران
تلفن: 09128248825 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.