دستگاه ضدعفونی کننده
» دستگاه ضدعفونی کننده پاششی اتوماتیک دست
کشور: Iran نام: صنعت تجارت مهر
تاريخ: 1399/04/10
آدرس: تهران،خیابان ولیعصر
تلفن: 88714690 فکس: 88714689
آدرس پست الکترونيک: info@mco.ir
آدرس وب سايت: www.anepak.ir

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.