تاريخ:  1397/06/10   زمان:  15:32

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران
یادآوری 3 نکته درباره کارت بازرگانی

   تا زمانی که زیرساخت ها برای فعالیت شرکت ها در زمینه تجارتِ بدون نظارت فراهم نشده، کارت بازرگانی باید بماند.


1.کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد. دبیرکل اتاق تهران به طور هفتگی آمار صدور کارت بازرگانی را اعلام می کند. کارت یک بار مصرف موضوعیت ندارد و وجود آن را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم.

2.در فرایند صدور کارت بازرگانی به طور سیستماتیک یا ریشه ای مشکلی وجود ندارد که به تخلف آتی از آن دامن بزند. اگر بر حسب تصادف در این مرحله مشکلی پیش آمده اتاق بازرگانی به طور جدی پیگیر بوده و مشکل را حل و فصل کرده است. اتاق تهران پیشتاز پیگیری و نظارت بر فرایند صدور کارت است و زودتر از دستگاه های حاکمیتی، حقوقی و قضایی مشکلات در این زمینه را رصد و منعکس کرده است. با توجه به همه تلاش های انجام شده نمی پذیریم که کسی از صدور کارت یکبار مصرف بگوید یا برخی تخلف ها را به فرایند صدور کارت نسبت دهد. در اتاق تهران هوشیارانه نظارت می کنیم که مشکلی رخ ندهد.

3.بسیاری معتقدند که کارت بازرگانی یک مجوز زائد در فضای کسب وکار ایران است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته چنین مجوزی برای تجارت وجود ندارد. هیچ فعال بخش خصوصی حامی تعدد و تکثر مجوزها نیست اما در مورد کارت بازرگانی با توجه به شرایط زیرساخت ها و بعضی مسائل فرهنگی نمی توان به راحتی حکم به حذف کارت داد. در ایران با توجه به واقعیت ها باید جایگاه و ابزاری برای رصد تجارت وجود داشته باشد. در کشورمان هنوز به جایی نرسیدیم که در زمینه صادرات و واردات خودتکلیفی کنیم و ادعا کنیم که می دانیم چه می کنیم. تا زمانی که زیرساخت ها برای فعالیت شرکت ها در زمینه تجارتِ بدون نظارت فراهم شود، کارت بازرگانی باید بماند. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات کنونی تجارت ریشه در فرهنگ ها و هنجارهای حاکم در فضای کسب وکار دارد که تا اصلاح این هنجارها و جرح و تعدیل بعضی فرهنگ به وجود مجوزی به نام کارت بازرگانی در فضای کسب وکار نیاز داریم.
منبع:سایت خبری اتاق تهرانCopyright © 2020 www.TCCIM.ir. All rights reserved