اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و عمان

 رئیس: محسن ضرابی

نائب رئیس اول: محمد امین صباغی زاده

نائب رئیس دوم: شهلا عموری

 دبیر کل: خانم آرزو جمالی نظری

هیات رئیسه و خزانه دار: سید محمد ابراهیم علوی

هیات رئیسه : احمد آزاد مرد

هیات رئیسه : احمد شیرزادیان یزد

هیات رئیسه : علی محمد صادقیان

آدرس:  تهران- خیابان ولیعصر - بلوار اسفندیار - شماره 57

تلفن:    40889530
40886516

فکس :  40889519

پست الکترونیکی:  info@iromcc.com

نشانی اینترنتی : http://www.iromcc.com

آدرس :  خيابان استاد نجات الهي- خيابان
 8سپند- پلاك 32 - طبقه 4- واحد