اتاق هاي مشترک - اتاق مشترک ایران و قطر

 رئیس:عدنان موسی پور

آدرس: تهران - شهرک غرب - فاز 1 - بلوار ایران زمین - پلاک 26 - واحد 1

تلفن:  88591049

فکس :  88591309

پست الکترونیکی: info@cci-irqa.com

نشانی اینترنتی : http://cci-irqa.com/