اتاق هاي مشترک - اتاق ایران و لیبی

 رئیس: رضا کاشفی

آدرس: خیابان ولیعصر (پایین تر از میدان ونک)- پلاک 1262-  طبقه دوم- واحد 9

تلفن:  88884381

فکس : 88884381

پست الکترونیکی: -

نشانی اینترنتی :