اعضاي کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
رئیس: جناب آقای محسن بهرامي ارض اقدس    نایب رئیس اول :جناب آقای علی رضا کلاهی صمدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی شریفی نیک نفس    

مسعود شنتیانی
infomni.ir

محمدرضا فیاض

علی اکبر مهرفرد

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

یحیی آل اسحاق
ale_eshaghtccim.ir

محمد رضا انصاری
m.r.ansarikayson-ir.com

محسن بهرامي ارض اقدس
mohsenbahrami489gmail.com

مجتبی خسروتاج

فاطمه دانشور

محمدرضا شجاع‌الدینی
mshojaegmail.com

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

محسن صالحی نیا

اسداله عسگر اولادي
hasashasasco.com

محمد لاهوتی
Infolahouti.net

مرتضی لطفی
lotfifkcco.com

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
جلسه مورخه: 1396/08/24 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1396/08/24
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: محسن بهرامی ارض اقدس- مهدی شریفی نیک¬نفس- محمدرضا شجاع الدینی- حمیدرضا صالحی– علیرضا کلاهی صمدی- محمد لاهوتی- مرتضی لطفی.
میهمانان جلسه: سرکار خانمها: مریم فرح بخش(سازمان توسعه تجارت ایران)- طاهره نورسته(بانک توسعه صادرات ایران)- مریم محمدی(وزارت صنعت، معدن و تجارت)- فاطمه توفیق(رئیس گروه صنایع غذایی) و جنابان آقایان: مسعود انتظاری یزدی(کارشناس کمیسیون)- مرتضی کاکاوند(سازمان توسعه تجارت ایران)- یحیی فتحی(موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)- ارسلان کاظم پور(شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)- محمود سپهبدنیا(انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)- سیدآرش شهرآئیینی(صندوق ضمانت صادرات)- حسن احمدی- علی کدخدایی(اتحادیه تولید و تجارت آبزیان)- عیسی گلشاهی(سازمان شیلات ایران)- عباس پاکپور(وزارت جهاد کشاورزی)- روح اله فرهی (اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی)- چنگیز وین(اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران)- حسن رستمیان(شرکت مه پروتئین)- علی اکبر فلاح(اتحادیه تولید کنندگان صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون «مسائل و مشکلات شیلات و آبزیان و ارائه راهکارها»، با ارائه گزارش اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/07/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات