اعضاي کمیسیون صنعت و معدن
رئیس: جناب آقای مهدي پورقاضی    نایب رئیس اول :جناب آقای مرتضی لطفی     نایب رئیس دوم : جناب آقای محمدرضا زهره وندی    

مسعود شنتیانی
infomni.ir

محمدرضا فیاض

سید محمد اتابک
atabak77me.com

سید بهادر احرامیان
salesyazdrollingmill.com

محمد رضا بهرامن
bahraman.m.rgmail.com

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

مهدي پورقاضی
infoNpolymer.com

سهیلا جلودارزاده
zanansmtgmail.com

مجتبی خسروتاج

محسن خليلي عراقی
gmanagerbutaneco.com

محمد رضا زهره وندی
infoalmasgroupiran.com

سید حسین سلیمی
hosseinsalimiyahoo.com

محسن صالحی نیا

مرتضی لطفی
lotfifkcco.com

فریال مستوفی

منصور معظمی
moazami1335yahoo.com

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون صنعت و معدن
جلسه مورخه: 1396/03/07 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:8:00 روز 1396/03/07
حضار جلسه:
»حاضرين محترم جلسه: سرکار خانم فریال مستوفی
جنابان آقايان: سید محمد اتابک- سیدبهادر احرامیان- محمدرضا بهرامن - رضا پدیدار- مهدی پورقاضی- محمدرضا زهره‏وندی- سیدحسین سلیمی- مسعود شنتیایی- مرتضی لطفی.
میهمانان: سرکار خانمها‌: افسانه شفیعی(موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی)- افسون دهقان (خانه صنعت و معدن تهران) و جنابان آقایان: مرتضی نیک سرشت(انجمن صنایع همگن پلاستیک)- داوود میرخانی رشتی(انجمن خودرو سازان)- محسن اتابکی(وزارت صنعت، معدن و تجارت)- حسین حقگو، محمدرضا ستوده (کارشناس کمیسیون).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رقابت پذیری
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات