اعضاي کمیسیون بازار پول و سرمایه
رئیس: جناب آقای علی سنگینیان    نایب رئیس اول : جناب آقای سید حسین سلیمی     نایب رئیس دوم : جناب آقای عباس آرگون    

لطف اله سعیدی
saeedilotf41gmail.com

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

سید محمد اتابک
atabak77me.com

سید بهادر احرامیان
salesyazdrollingmill.com

ولی‌اله افخمی‌راد

کوروش پرویزیان
ko.parviziangmail.com

سید حسین سلیمی
hosseinsalimiyahoo.com

علی سنگینیان
sanginiangmail.com

محمدرضا شجاع‌الدینی
mshojaegmail.com

علی شمس اردكانی
eshams110yahoo.com

احمد صادقیان
ahmadsadeghian.com

فرهاد فزونی
farhadfozouni.com

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

علاء میرمحمد صادقی
AlaSadeghitccim.ir

احمد کیمیایی اسدی

کمیسیون بازار پول و سرمایه
جلسه مورخه: 1396/04/12 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:8:00 روز 1396/04/12
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: عباس آرگون – سید حسین سلیمی - علی سنگنیان – لطف اله سعیدی- احمدصادقیان- احمد کیمیایی اسدی– مهدی معصومی اصفهانی- محمدرضا فیاض.
میهمانان؛ سرکار خانمها مریم خزاعی(معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران)- سودابه عینعلی(کارشناس کمیسیون)- سولماز وزیرزاده(بانک آینده) و جنابان آقايان: محمدرضا جمشیدی (کانون بانکها و موسسات اعتبارخصوصی)- علی اسلامی بیدگلی (کانون نهادهای سرمایه گذاری)- محمد مهدی امینی(مشاور بازار سرمایه) - مصطفی بهشتی روی(بانک پاسارگاد)- میثم زارع زاده، عارف علیقلی پور، علیرضا توکلی(فرابورس)- محمدامین یوسفی(سازمان بورس).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی در خصوص مشکلات نظام بانکی کشور
»بررسی و تحلیل روند نوسانات تورم کشور در ماه های اخیر
»بررسی اخبار و مسائل روز حوزه بازار پول و سرمایه
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات