اعضاي کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
رئیس: جناب آقای کاوه زرگران    نایب رئیس اول : جناب آقای لطف اله سعیدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی    

لطف اله سعیدی
saeedilotf41gmail.com

علی اکبر مهرفرد

کاوه زرگران
ifif.foodyahoo.com

سیدمحمدحسین شریعتمدار
shariat1320yahoo.com

احمد صادقیان
ahmadsadeghian.com

محمد علی طهماسبی

اسداله عسگر اولادي
hasashasasco.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1396/03/08
حضار جلسه:
»حاضرين محترم جلسه: جنابان آقايان: کاوه زرگران- احمد صادقیان.

میهمانان: سرکار خانم اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جنابان آقايان: ابوالفضل (اتحادیه )- رضا باکری(انجمن صنایع لبنی ایران)- مرتضی شایسته (خانه کشاورز)- محمودرضا حیدری(معاون دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام)- حسین ربیع نژادگنجی(اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی)- محمدرضا جمشیدی(کارشناس کمیسیون)

دستور جلسه:
»بررسي نكات مربوط به حوزه كشاورزي و صنايع غذايي در قانون برنامه ششم (بخش اول: فراورده‌های دامی)
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات