سئوال:
سلام خسته نباشید توی سایت برای صدور کارت هیچ گزینه ای نیست و فقط تمدید و المثنی گزینه ها هستند که شامل حال عضویت نیست راهنمایی میفرمایید
پاسخ:
در سایت اتاق بازرگانی و در قسمت خدمات الکترونیکی در زیر مجموعه عضویت و کارت بازرگانی ، دومین گزینه مربوط به ثبت کارت بازرگانی می باشد .

لینک مستقیم http://ir.tccima.ir/login.do?internetRegister=true&branchMId=2301