سئوال:
باسلام با توجه به اینکه نوع فعالیت اینجانب واردات کنجد می باشد و از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد این سوال پیش می آید که اینجانب باید اظهارنامه را باید انجام بدهم یا خیر
پاسخ:
با سلام و احترام؛
بله، ارائه اظهارنامه تکلیف قانونی شما است، هرچند که مشمول معافیت بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هستید.