سئوال:
با سلام بنده دارای مجوز از( پروانه کسب) اتحادیه هستم و کد اقتصادی مغازه را دارم می خواست راهنمایی کنید که برای دریافت کد اقتصادی می توانم از همین کد اقتصادی استفاده کنم یا بهتر دوباره برای کد اقتصادی اقدام کنیم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
با توجه به اینکه بنا به اظهار خود دارای کد اقتصادی هستید به منظور رفع ابهام ، لطفاً پرسش خود را مستقیماً با مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه مطرح فرمائید.