سئوال:
باسلام و خسته نباشید زمان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در سال چه تاریخی است. باتشکر
پاسخ:
با سلام و احترام؛
با توجه به مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 15 روز پس از پایان هر فصل از سال می باشد.
ماده 10: هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
ماده 21: مؤدیان مالیاتی مکلفند ، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره ، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد ، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند .