سئوال:
باسلام، در خصوص برگ تشخیص مالیات سوال داشتم. شرکت ما اواخر آبان 95 تأسیس شد و در آن سال فعالیتی (فروش) نداشتیم و مخارجی کمتر از دویست هزار تومان بابت تهیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مالیات و هزینه‌های جزئی دیگر داشتیم. دفاتر قانونی سال 95 را دریافت کرده و پر کردیم، گزارش ارزش افزوده و معاملات فصلی (زمستان) را هم ارسال کردیم و اظهارنامه سال 95 را هم در موعد مقرر تحویل دادیم. اواخر خرداد سال جاری، برگ اعلام نتیجه رسیدگی به ما ابلاغ شد. گرچه مشول پرداخت مالیات نشدیم، اما اداره مالیات هزینه‌های ما را قبول نکرده و بدون اینکه درخواست ارائه مدارک را به ما ابلاغ کرده باشد، از طریق "علی الرأس – عدم تسلیم اسناد درآمد" اقدام به تشخیص کرده است. با توجه به جزئی بودن مخارج و صفر بودن مالیات تعلق گرفته، آیا لازم است به نحوه تشخیص اعتراض کنیم؟ آیا این مسئله اثرات منفی در پرونده و نحوه رسیدگی در آینده خواهد داشت؟ لطفاً راهنمایی فرمایید. با تشکر.
پاسخ:
با سلام و احترام؛
1. در ابتدا به شما توصیه می شود که در اجرای ماده 237 قانون مالیات های مستقیم جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را دریافت نمایید. ( ضمنا به موجب ماده 35 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم بایستی کپی و یا رونوشت گزارش مذکور با درخواست کتبی مودی در اختیار وی قرار گیرد.)
2. اگر با دریافت گزارش فوق قانع نشدید، در اجرای ماده 239 قانون مالیات های مستقیم، ظرف 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص می توانید نسبت به تسلیم اعتراض برگ تشخیص علی الراس اقدام نمایید.
3. مورد مزبور به خودی خود تاثیر منفی در نحوه رسیدگی در آینده نخواهد گذاشت.