سئوال:
عدم وجود فاکتور فروش با عرض سلام و تشکر از راهنمائیهای آن اتاق محترم و پیرو جضور همکاران ما در کلاس آموزشی جناب آقای دارابیان و استفاده فراوان از دانش و تجربیات ایشان ، به استحضار می رساند که ما در سال جاری تعداد 8 کانتینر 40 فوت موز طی سه ثبت سفارش و قرارداد جداگانه و با استفاده از ارز 4200 تومان از هند وارد نموده و از طریق واسطه ها در میدان تره بار به فروش رساندیم . با توجه به ماهیت خریداران ما امکان صدور فاکتور رسمی فروش برای ما میسر نشد و اکنون نگران چگونگی اظهار این سه فقره واردات به دارائی می باشیم . خواهشمند است ما را راهنمائی فرمائید که چگونه اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده و سالانه را تهیه و به دارائی ارائه نمائیم . مزید استجضار ما همه ساله اظهار نامه مالیاتی کامل و شفاف به دارائی ارائه نموده و مورد قبول واقع می شود و به دلیل خوش حسابی مالیاتی همه ساله ، در این سه فقره وارادت هیچگونه مالیات علی الحساب از ما گرفته نشده است .
پاسخ:
با سلام و احترام؛
الف) طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را مطابق مقررات قانونی (قانون تجارت، آئین نامه اجرائی مربوط به ماده 95) برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را طبق ماده 100 این قانون مربوط به فعالیت های شغلی خود تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
ب) و در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز در صورتی که واردات جزء محصولات کشاورزی فرآوری نشده باشد طبق بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات معاف است.
ج) در رابطه با موارد فوق و به عنوان تصریح پاسخ به شما، قانون گذار هیچ استثنایی در رابطه با مقررات فوق مقرر نکرده است.